STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍV posledních letech se rozšířila nabídka střešního příslušenství a to hlavně ze dvou důvodů:
  • příslušenství přispívá ke krásnějšímu vzhledu střechy (ať to jsou prostupové tašky, okrajové tašky, hřebenáče nebo koncové hřebenáče: příslušenství z hlíny dodá Vaší střeše individuální vzhled)
  • některé příslušenství nahrazuje nutnost pokládat střešní krytinu do malty (s pomocí keramického příslušenství se může pokládat např. hřeben na sucho)

IMERYS vyrábí ke všem modelům střešních krytin keramické střešní příslušenství:

Větrací tašky


Správné technické řešení odvětrání střechy má vliv na správnou funkci a životnost střešní skladby. K odvětrání střechy používáme větrací tašky, větrací pásy nároží a hřebene  
    Větrací tašky

Poloviční tašky


Poloviční tašky se používají při pokládce na vazbu, v okolí komínů, střešních oken, apod.  
    Poloviční tašky
Prostupové tašky a klobouky


  Prostupová taška umožňuje prostup střešním pláštěm a díky stejnému barevnému provedení a materiálu zachovává přirozený vzhled střechy.  
Prostupové tašky       Klobouky
Hřebenáče


Hřebenáč se používá k pokrytí hřebene a nároží. Připevňujeme jej příchytkami hřebenáčů k hřebenové lati.  
    Hřebenáče

Koncové hřebenáče


Koncový hřebenáč se používá k zakončení nároží u okapu. Je dostupný v několika variantách stejně jako hřebenáče.  
    Koncové hřebenáče
Ukončení hřebene


Tento prvek slouží k estetickému ukončení hřebene.  
    Ukončení hřebene

Rozbočovací hřebenáč


Rozbočovacím hřebenáčem se spojuje hřeben a nároží. Vyrábí se ve variantách X a Y.  
    Rozbočovací hřebenáče
Okrajové tašky


Okrajové tašky ukončují okraje štítu a vikýřů, vyrábí se v různých variantách, podle jednotlivých typů krytin.  
    Okrajové tašky

Věžičky


Věžičky patří k okrasným prvkům střechy.  
    Věžičky