DOPLŇKOVÝ SORTIMENTNEKERAMICKÉ STŘEŠNÍ DOPLŇKY


Ke střešním krytinám dodáváme i nekeramické střešní doplňky. Pomáhají zajišťovat správnou funkčnost střechy a životnost střešního pláště. Používají se z důvodu ochrany podstřešních konstrukcí a správného odvětrání střešního pláště.


Střešní fólie

Než začneme na šikmé střeše montovat střešní krytinu, je potřeba aplikovat správný typ a druh střešní fólie. Umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do provětrávané mezery od okapu k hřebeni a zabraňuje případnému zatečení vody do tepelných izolací při poruše krytiny nebo při kondenzaci vzdušné vlhkosti pod krytinou.

Při bezpečném sklonu střechy je zajištěna nepropustnost srážkové vody. V případě dodržení bezpečného sklonu lze pro vytvoření pojistně hydroizolační vrstvy použít standardní materiály - bez utěsnění v přesazích, tzn., že jednotlivé pásy nemusíme mezi sebou slepovat. Mezi tyto materiály patří:


DELTA-VENT N
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění.
DELTA MAXX
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy. Vhodná i k položení na bednění.


Pokud se dostáváme s daným typem krytiny maximálně 6° pod hranici jejího uvedeného bezpečného sklonu, doporučují Pravidla vytvoření tzv. těsného podstřeší. Jednotlivé pásy pojistné hydroizolace musí být mezi sebou slepeny. Z nabídky DELTA můžeme použít:


DELTA-VENT N PLUS
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou větrotěsnou pokládku.
DELTA MAXX PLUS
Difuzně otevřená větrotěsná pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy s integrovaným samolepicím okrajem. Vhodná i k položení na bednění.


Pro střešní konstrukce, které se nachází 6 – 10° pod bezpečným sklonem daného typu krytiny je nutné vytvořit tzv. vodotěsné podstřeší. K tomuto účelu slouží speciální pojistně hydroizolační pás:


DELTA-FOXX
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace na bednění pro dvouplášťové šikmé střechy. Ve spojení se systémovými prvky DELTA jsou splněny požadavky na vytvoření vodotěsného podstřeší (PHI 3. stupně třídy A). Vhodná i k položení na tepelnou izolaci nebo pod krytiny přibíjené přímo do bednění.
DELTA-FOXX PLUS
V provedení DELTA-FOXX-PLUS se dvěma integrovanými samolepicími okraji pro rychlou větrotěsnou pokládku i pro zajištění vodotěsného podstřeší.


Hřeben a nároží

Větrací pás hřebene a nároží umožňuje bezpečné odvětrání podstřeší u nároží i hřebene.

Grafi-role s perforací mikrořezem
Větrací pás hřebene a nároží vyrobený z pocínovaného olova nařasený v celém profilu s vrstvou barevného PUR. Použitelný oboustranně.
Alu-role s perforací mikrořezem
Větrací pás hřebene a nároží z hliníku nařasený v celém profilu s vrstvou barevného PUR a butylovou lepicí páskou.
M-fix nárožní pás
Textilní mřížka s řasenými kovovými okraji opatřenými butylovou lepící páskou.Držáky hřebenové a nárožní latě umožňují efektivně
nastavit správnou výšku hřebenové latě.


Držák hřebenové a nárožní latě s hřebem z pozinkované oceli
s 30, 50 a 60 mm opěrou.

Příchytky hřebenáče

Příchytka hřebenáče z hliníku s vrstvou barevného PUR.


Okapové prvky

Větrací mřížky chrání prostor nad okapem před ptáky a hlodavci a slouží zároveň jako bariéra proti zafouknutí listí a větviček pod střešní krytinu.


Větrací mřížka plastová
Okapová větrací mřížka z polypropylénu se zuby. Montuje se na okapní lať.


Větrací okapní pásy slouží k zabezpečení ventilace střechy a zamezují vnikání živočichů do podstřešních konstrukcí.


Větrací pás okapní hliníkový
Hliníkový větrací pás okapní s vrstvou barevného PUR.
Oboustranně použitelný.

Větrací pás okapní plastový
Větrací pás okapní je vyroben z umělé hmoty,
montuje se z čela kontralatě.Sněhové háky

Sněhové háky mají optimální účinek, pokud je na střeše předpokládané zatížení sněhem. Druh a množství háků se mění podle sklonu střechy a sněhové oblasti, kde se daný objekt nachází (viz níže).

Sněhový hák pro pálené tašky
Sněhový hák pro pálené krytiny z pozinkovaného plechu s povrchovou barevnou úpravou. Montuje se zavěšením.


Zatížení sněhem

Vzhledem ke změně klimatických podmínek ve střední Evropě byla v roce 2006 změněna i technická norma ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, zrušila se její kapitola „Zatížení sněhem“ a nahradila ji nově evropská norma ČSN EN 1991-1-3, která platí od 1.11.2006. Její součástí je také nová mapa sněhových oblastí ČR, která dělí republiku do osmi oblastí (dříve jich bylo pět). Norma stanovuje, na jaké zatížení musí být v každé oblasti navrženy nové budovy.

Nově stanovené oblasti jsou tedy:

 Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII
 kN/m2 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 >4,0
 kg/m2 70 100 150 200 250 300 400 >480